NA532 * Nivel automático con 32 aumentos. * Desviación típica de 1.6 mm por 1 Km de nivelación doble. * Círculo horizontal de 360º. NA324 * Nivel automático con 24 aumentos. * Desviación típica de 2 mm por 1 Km de nivelación doble. * Círculo horizontal de 360º.